Šioje www.balticseeds.lt interneto svetainės privatumo politikoje galite susipažinti su savo teisėmis ir informacija apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą. 2018 m. gegužės 25 d. pasikeitė galiojančios asmens duomenų apsaugos nuostatos ir įsigalioja Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (toliau – BDAR). Todėl pateikiame mūsų esamiems ir būsimiems klientams informaciją apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą.

 

DUOMENŲ VALDYTOJAS

UAB "Baltic seeds", (įm.k. 300513162, adresas korespondencijai: K.Dulksnio g. 12, 46498 Kaunas) yra asmens duomenų valdytojas, priimantis sprendimą dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo tikslų ir metodų. Duomenų teikimas yra savanoriškas, bet būtinas siekiant sudaryti nuotolinės prekybos sutartį ir teikti paslaugas ir parduoti prekes.

 

DUOMENŲ KAUPIMAS IR APDOROJIMO TIKSLAS

Jūsų asmens duomenys renkami ir tvarkomi sklandžiam užsakymų priėmimo, vykdymo, komunikavimo tikslais siekdami operatyviai įvykdyti Jūsų užsakymus, suteikti paslaugas (pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies „b“ punktą), taip pat:

 • registruoti vartotoją mūsų svetainės užsakymų sistemoje ir užtikrinti jo aptarnavimą, pateikiant produktų pasiūlymą ir vykdant užsakymą (pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies „b“ punktą);
 • nagrinėti skundus ir pretenzijas (pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies „c“ punktą);
 • archyvavimo tikslais (pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies „f“ punktą);
 • statistiniais tikslais (pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies „f“ punktą), kai teisėtų duomenų valdytojo tikslas yra turėti informaciją apie mūsų veiklos statistiką, kuri leistų mums patobulinti vykdomą veiklą.

Kiti Lietuvos Respublikos teisės numato, kad asmens duomenys būtų tvarkomi mokesčių apskaičiavimo ir buhalterinės apskaitos tikslais.

Taip pat Jūsų duomenis galime tvarkyti rinkodaros tikslais, t. y. reklamuoti mūsų produktus ir paslaugas. Jeigu tai darysime nenaudodami elektroninio ryšio priemonių, teisinį pagrindą tokio pobūdžio veiklai sudaro BDAR 6 straipsnio 1 dalies „f“ punktas, kai teisėtų duomenų valdytojo tikslas yra rinkodaros veikla. Tačiau jeigu tam naudojame elektroninio ryšio priemones, t. y. elektroninį paštą, telefoną, tai duomenis apdorojame tik remdamiesi Jūsų sutikimu (pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies „a“ punktą).

 

RENKAMI IR TVARKOMI ASMENS DUOMENYS JUMS APSIPERKANT NESUSIKŪRUS ASMENINĖS PASKYROS

Jums apsiperkant mūsų elektroninėje parduotuvėje www.balticseeds.lt nesukūrus paskyros, užsakymo sukūrimo ir vykdymo tikslu renkame šiuos Jūsų asmens duomenis:

 • Vardą;
 • Pavardę;
 • Telefono numerius;
 • Elektroninio pašto adresą;
 • Prekių pristatymo adresą (-us). 

 

 

RENKAMI IR TVARKOMI ASMENS DUOMENYS JUMS SUSIKURIANT PASKYRĄ MŪSŲ ELEKTRONINĖJE PARDUOTUVĖJE

Kad galėtumėte apsipirkti greičiau ir patogiau, mūsų elektroninėje parduotuvėje www.balticseeds.lt Jūs galite susikurti asmeninę paskyrą, kurią sukuriant mes renkame ir tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis:

 • Vardą;
 • Pavardę;
 • Elektroninio pašto adresą;
 • Telefono numerius;
 • Prekių pristatymo adresą (-us).

 

 

RENKAMI IR TVARKOMI ASMENS DUOMENYS PATEIKTI PAPILDOMAI (NEBŪTINI, TEIKIAMI SAVANORIŠKAI)

Kai kuriate paskyrą mūsų elektroninėje parduotuvėje savanoriškai Jūs galite pateikti papildomus asmens duomenis, kurie nėra būtini užsakymų vykdymui, tačiau gali būti naudojami siekiant pasinaudoti rengiamose akcijose (pvz. nuolaidos gimtadienio proga). Gali būti pateikiami šie papildomi asmens duomenys:

 • Gimimo data;
 • Lytis.

 

 

RENKAMI IR TVARKOMI KITI ASMENS DUOMENYS JUMS NAUDOJANTIS MŪSŲ ELEKTRONINE PARDUOTUVE

Perkant mūsų elektroninėje parduotuvėje, kad Jums būtų patogiau matyti savo įvykdytus užsakymus, susirašinėjimą, užsakymų pasikeitimo būsenas, yra renkami ir tvarkomi šie asmens duomenys:

 • Užskymų istorija (pateikimo data, laikas, apmokėjimo data, laikas, užsakymo vykdymo būsenos pasiketimai);
 • Jūsų suformuotas mėgstamų prekių sąrašas;
 • Nenupirktų prekių (nepabaigto vykdyti užsakymo) krepšelis;
 • IP adresas;
 • Mokėjimų istorija;
 • Tarpusavio susirašinėjimo informacija, vykdoma per www.balticseeds.lt elektroninę parduotuvę;
 • Užsakymo siuntos sekimo (registravimo) numeris.

Jūs galite nurodyti kitą asmenį, kuriam norite kad būtų pristatomos prekės ir to asmens duomenis (vardą, pavardę, telefono numerius, pristatymo adresą). Turite įsitikinti, kad asmuo, kuriam bus siunčiamos Jūsų užsakytos prekės, sutinka jo, kaip prekių gavėjo asmens duomenų tvarkymo. Pateikdami mums kito asmens, priimsiančio užsakytas prekes informaciją, Jūs patvirtinate, jog esate gavę šių asmenų sutikimą dėl jų asmens duomenų perdavimo, naudojimo ir tvarkymo. 

 

 

DUOMENŲ GAVĖJAI

Jūsų asmens duomenys gali būti perduodami kitiems subjektams, kurie tvarko Jūsų asmens duomenis savo vardu:

 • subjektai, teikiantys pašto arba kurjerių paslaugas: UAB Venipak Lietuva, AB Lietuvos paštas, UAB Omniva;
 • finansų įstaigos, bankai – dėl įmokų ar išmokų pervedimo, grąžinimo: UAB Opay Solutions, UAB Paysera LT, AB SEB bankas;
 • valstybinės institucijos arba kiti įstatymų įgalioti subjektai, vykdantys savo teisėtas pareigas (Valstybinė mokesčių inspekcija, Valstybinė augalininkystės tarnyba, teisėsaugos institucijos ir kt.);
 • subjektai, aptarnaujantys UAB Baltic seeds informacines sistemas (duomenų centrų įmonės, IT paslaugų tiekėjai);
 • subjektai, teikiantys mums teisinę pagalbą, apskaitos, mokesčių arba konsultavimo paslaugas.

 

 

DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAS

Jūsų asmens duomenys bus saugomi iki užsakymo įvykdymo pabaigos ir įvykdžius užsakymą visi pateikti asmens duomenys – ne ilgiau kaip 10 metų, teisės aktuose numatytais tikslais, atsižvelgus į Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimą, įsipareigojantį saugoti susijusius apskaitos dokumentus, sąskaitas faktūras ir kitus dokumentus.

 

 

JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ APDOROJIMO TEISĖ Į TVARKYMĄ IR KONTROLIAVIMĄ

Jūs turite teisę susipažinti su savo duomenimis ir teisę juos taisyti, ištrinti, apriboti duomenų tvarkymą, duomenų perdavimo teisę, teisę pareikšti prieštaravimą, atšaukti sutikimą bet kuriuo metu .Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR , angl. GDPR) užtikrina, kad Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi sąžiningai, teisėtai ir skaidriai. BDAR reglamente nustatytos Jūsų teisės yra įgyvendintos mūsų svetainėje www.balticseeds.lt. Jums yra suteikiamos priemonės dalyvauti Jūsų asmens duomenų tvarkyme bei jį kontroliuoti. Paspauskite šią nuorodą, kad galėtumėte tvarkyti ir kontroliuoti savo asmens duomenis.

 

 

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ


Visada esame pasiruošę atsakyti į Jums kylančius klausimus.

Kontaktinė informacija:
UAB Baltic seeds
direktorius Žilvinas Vaišvila
Mob. tel.: +37069941662 (darbo dienomis nuo 9:00 iki 17:00 val.)
El. pašto adresas: parduotuve@balticseeds.lt